Celtic Studies Publishers

Celtic Studies Publications

Wedi ei sefydlu’n wreiddiol yn 1994 yn UDA, argraffnod ysgolheigaidd yw CSP-Cymru Cyf. sy’n cyhoeddi cyfrolau â’u ffocws yn bennaf ar ieithoedd, gweithiau llenyddol a gwareiddiadau pobloedd Celtaidd cynnar. Ers 1998 fe’i lleolwyd yn Aberystwyth, lle mae’r golygydd a fu’n gyfrifol am ei sefydlu, John Koch, yn Athro yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

v

Cysylltwch â ni

Yr Athro John Koch
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
Ceredigion SY23 1HH
Cymru

Ffôn: 01970 631 008

E-bost: jtk@cymru.ac.uk